Winter Favourite: Hiking in Bymarka
Mange nordmenn prioriterer skigåing på vinteren, og så snart snøen har lagt seg for sesongen er det “unna vei” i Bymarkas løypenett.


Dersom du ikke er født med ski på beina men likevel vil komme deg ut i skog og mark om vinteren, så finnes det løsninger for deg også. I marka rundt Trondheim er det et omfattende sti- og veinettverk i kort avstand fra sentrum, og mange av disse er tilgjengelige til fots hele året. Nedenfor har vi plukket ut noen av våre vinterfavoritter som du kan utforske.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Have something to share, any questions or just want to get in touch? Don't hesitate to reach out and we'll get back to you as soon as possible.

© 2021 The List Media AS // Krambugata 2, 7011 Trondheim // editorial@thelist.no // +47 451 35 877

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram